Nasza oferta

Zajmujemy się odbiorem odpadów komunalnych kładąc szczególny nacisk na selektywną zbiórkę, ich segregację oraz zagospodarowanie i przekazanie do recyklingu. Współpracujemy z wieloma Gminami oraz firmami na zasadzie umów partnerskich. Zarządzamy segregacją odpadów odebranych selektywnie takich jak papier, tworzywa sztuczne, metal, szkło, odpady wielkogabarytowe jak również zużyte opony i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Staramy się odzyskać jak największa ich ilość w celu przekazania do recyklingu. Posiadamy 10 samochodów ciężarowych do zbierania odpadów komunalnych i selektywnych.

Dysponujemy 50 kontenerami o pojemności 7m3 które możemy dostarczyć pod wskazaną lokalizację na zasadzie umowy najmu jak również odbioru i zagospodarowania odpadów.

Firma dysponuje sortownią o powierzchni 1000 m2, która jest wyposażona w nowoczesną linię do segregacji odpadów oraz wysoko wyspecjalizowaną linię produkcyjną do produkcji paliwa alternatywnego. Nasza Firma prowadzi również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Orły.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi zapytaniami ofertowymi

INFORMACJE

CENNIK

OFERTA

ZAJMUJEMY SIĘ ODBIOREM ODPADÓW KOMUNALNYCH KŁADĄC SZCZEGÓLNY NACISK NA SELEKTYWNĄ ZBIÓRKĘ, ICH SEGREGACJĘ ORAZ ZAGOSPODAROWANIE I PRZEKAZANIE DO RECYKLINGU. WSPÓŁPRACUJEMY Z WIELOMA GMINAMI ORAZ FIRMAMI NA ZASADZIE UMÓW PARTNERSKICH. ZARZĄDZAMY SEGREGACJĄ ODPADÓW ODEBRANYCH SELEKTYWNIE TAKICH JAK PAPIER, TWORZYWA SZTUCZNE, METAL, SZKŁO, ODPADY WIELKOGABARYTOWE JAK RÓWNIEŻ...

Share This