Zapytania ofertowe

LINIA DO PRODUKCJI PALIW ALTERNATYWNYCH

Wyniki – Linia do produkcji paliw

z dnia 08.07.2022

Aktualizacja zapytania

z dnia 27.06.2022

Zapytanie ofertowe

 z dnia 31.05.2022

Protokół postępowania

 z dnia 31.05.2022

Oświadczenie o braku powiązań

z dnia 31.05.2022

Oświadczenie o nieistnieniu konfliktu

z dnia 31.05.2022

Załącznik – Rzut 1

z dnia 31.05.2022

Załącznik – Rzut 2

z dnia 31.05.2022

LINIA DO SEGREGACJI ODPADÓW

Wyniki – Linia do segregacji odpadów

z dnia 08.07.2022

Zapytanie ofertowe

 z dnia 31.05.2022

Protokół postępowania

 z dnia 31.05.2022

Oświadczenie o braku powiązań

z dnia 31.05.2022

Oświadczenie o nieistnieniu konfliktu

z dnia 31.05.2022

Schemat blokowy

z dnia 31.05.2022

Załącznik – Rzut 1

z dnia 31.05.2022

Załącznik – Rzut 2

z dnia 31.05.2022

Wynik do postępowania ofertowego z dnia 13.04.2022

z dnia 13.04.2022

Zapytanie ofertowe

z dnia 13.04.2022

Protokół postępowania

z dnia 13.04.2022

Oświadczenie o braku powiązań

z dnia 13.04.2022

Oświadczenie o nieistnieniu konfliktu

z dnia 13.04.2022

Schemat blokowy

z dnia 13.04.2022

Załącznik – Rzut 1

z dnia 13.04.2022

Załącznik – Rzut 2

z dnia 13.04.2022

Unieważnienie postępowania ofertowego

z dnia 07.04.2022

Informacja o wynikach postępowania

z dnia 20.12.2021

AKTUALIZACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 20.12.2021

Przetarg nieograniczony

z dnia 20.12.2021

Schemat blokowy linii do segregacji odpadów oraz linii do produkcji paliw alternatywnych

z dnia 20.12.2021

Rzut nr 1

z dnia 20.12.2021

Rzut nr 2

z dnia 20.12.2021

Przetarg nieograniczony

z dnia 20.12.2021

Zapytanie ofertowe

z dnia 20.12.2021

Protokół postępowania

z dnia 20.12.2021

Oświadcznenie o braku powiązań

z dnia 20.12.2021

Oświadcznenie o nieistnienie konfilktu interesów

z dnia 20.12.2021

 Informacje o projekcie

z dnia 22.08.2011

Zapytanie ofertowe

z dnia 22.08.2011

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi zapytaniami ofertowymi

INFORMACJE

CENNIK

OFERTA

ZAJMUJEMY SIĘ ODBIOREM ODPADÓW KOMUNALNYCH KŁADĄC SZCZEGÓLNY NACISK NA SELEKTYWNĄ ZBIÓRKĘ, ICH SEGREGACJĘ ORAZ ZAGOSPODAROWANIE I PRZEKAZANIE DO RECYKLINGU. WSPÓŁPRACUJEMY Z WIELOMA GMINAMI ORAZ FIRMAMI NA ZASADZIE UMÓW PARTNERSKICH. ZARZĄDZAMY SEGREGACJĄ ODPADÓW ODEBRANYCH SELEKTYWNIE TAKICH JAK PAPIER, TWORZYWA SZTUCZNE, METAL, SZKŁO, ODPADY WIELKOGABARYTOWE JAK RÓWNIEŻ...

Share This